[ GDSC TKU x GDG Cloud Taipei ] GCP 初心者系列 - GCP 雲端平台入門 101

[ GDSC TKU x GDG Cloud Taipei ] GCP 初心者系列 - GCP 雲端平台入門 101

Mar 27, 2023, 10:45 PM – Mar 28, 2023, 12:30 PM

62
RSVP'd

Key Themes

Cloud

About this event

這次的活動是 GDSC TKU x GDG Cloud Taipei 共同舉辦的活動

讓大家在下班之餘, 不用舟車勞頓, 透過線上的方式, 用一個小時的時間,大家來聊聊天、交換心得、分享經驗、 吸收新知,歡迎大家一起聚會,期待與大家空中相見

時間: 3/28 ( 二 ) 19:00 ~ 20:00

方式: 線上活動

人數: 上限 100 人 ( 透過 Google Community )

適合對象: 對GCP 雲端平台入門有興趣的人, 針對 GCP 使用經驗想交流的人。

報名網頁: https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-cloud-taipei-presents-gdsc-tku-x-gdg-cloud-taipei-gcp-chu-xin-zhe-xi-lie-gcp-yun-duan-ping-tai-ru-men-101/

主題: GCP 初心者系列 - GCP 雲端平台入門 101

講師: Max Huang

講師介紹:

Background:https://sakanamax.github.io/

議程簡介:

GCP 雲端平台介紹

如何跨出雲端平台使用第一步?

常見 GCP 服務以及資源介紹

GCP 平臺工具快速介紹

GCP 平臺使用經驗交流

議程安排:

19:00 - 19:10 開場

19:10 - 19:50 - GCP 初心者系列 - GCP 雲端平台入門 101

19:50 - 20:00 Q&A

Speaker

  • Chun Hung (Max) Huang

    momo.com Inc

    Google Cloud GDE, Supervisor

Organizer

  • kevin chiu

    twm

    engineer

Contact Us