Cross-Sharing Session 3

Chuyên mục Cross-Sharing Session vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Truy cập Slack Community để được cập nhật thông tin. https://join.slack.com/t/gdgcloudvn/shared_invite/zt-1tqxtx58w-NlGKvAu9sPWwj1F03EeARw Topic #1: Happy learning in the Technology industry Topic #2: From Non-technical to Technical, Why not? Topic #3: Q&A with Facitilators

Apr 21, 2023, 1:30 – 3:00 PM

16
RSVP'd

Key Themes

CloudCloud Study JamCommunity BuildingDevOps

About this event

Chuyên mục Cross-Sharing Session vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần.

👉Phiên chia sẻ tới từ 2 nữ Software Engineer trong ngành công nghệ thông tin.

👉Bạn Huê Trần không chỉ là Software Engineer mà ngoài ra còn đang là giảng viên về lĩnh vực Data Analytics.

Phiên chia sẻ sẽ là luồng gió mới giúp cho việc học và làm Labs trở nên thú vị hơn.

😅Phương Anh xuất phát điểm là sinh viên khoa ngôn ngôn ngữ anh nhưng với tình yêu công nghệ bạn đã chuyển sang làm Devops tại một công ty top đầu công nghệ tại Việt Nam.

Hy vọng mọi người sẽ tham dự và đặt những câu hỏi cho Phương Anh, đặc biệt với các bạn đang còn gặp vướng mắc trong việc chọn hướng đi cho bản thân

Hãy tham gia Cross-Sharing Session 3 vào 8h30 tối thứ 6 ngày 21.04.2023

Mọi người hãy chuẩn bị danh sách các câu hỏi và chúng ta sẽ thảo luận trên tinh thần cởi mở, chia sẻ và học hỏi nhé!

💪Link google meet sẽ được gửi theo email đăng ký của bạn: https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-cloud-hanoi-presents-cross-sharing-session-3/

👉Truy cập Slack Community để được cập nhật thông tin. https://join.slack.com/t/gdgcloudvn/shared_invite/zt-1tqxtx58w-NlGKvAu9sPWwj1F03EeARw

Topic #1: Happy learning in the Technology industry

Topic #2: From Non-technical to Technical, Why not?

Topic #3: Q&A with Facilitators 

When

When

Friday, April 21, 2023
1:30 PM – 3:00 PM UTC

Agenda

Happy learning in the Technology industry
From Non-technical to Technical, Why not?
Q&A with Facitilators

Facilitators

 • Nguyen Hai Truong

  GCP Google Developer Expert, Lead GDG Cloud Hanoi

 • Huy Dang

  GCP Google Developer Expert, Co-Lead GDG Cloud Hanoi

Host

 • Nhi Nguyen

  Google

  Community Manager, Google Developer Relations

Organizers

 • Truong Nguyen

  GDG Cloud Hanoi

  GDE / Lead

 • Huy Dang

  GDG Cloud Hanoi

  Co-Lead

 • Minh Pham

  GDG Cloud Hanoi

  Lead Designer

 • Amy Le

  Marketing Lead

 • Minh Nguyễn Vũ Quang

  Team Tech

 • Phạm

  Operation Lead

Contact Us