GDG Växjö

10
Group Members

Join us

About

Upcoming Events

Past Events

Organizers

Photos

Video

About

Meet local developers and technologists. All are welcome.

Möt lokala utvecklare och teknologer. Alla är välkomna.

--

Step into GDG Växjö, where a vibrant community of tech enthusiasts, visionaries, and entrepreneurs thrives. As demand for our GDG events skyrockets and industry leaders rally behind us, we stand at the precipice of exciting partnerships and innovative collaborations. Situated strategically in southern Sweden, Växjö is not just close to major cities like Malmö but also offers excellent connectivity to Denmark, enhancing our cross-border tech synergy. Our region is distinguished by its strong linkage to educational institutions pioneering in software development, digital solutions, and sustainability technologies. With a commitment to green and digital innovation, Växjö is becoming a burgeoning center for tech advancements. Fueled by our past triumphs, our enthusiasm to continue our journey of learning and collaboration remains unwavering, right here in Växjö. Be part of this exhilarating tech odyssey with us!

Stig in i GDG Växjö, där en livlig gemenskap av teknikentusiaster, visionärer och entreprenörer blomstrar. Medan efterfrågan på GDG-evenemang skjuter i höjden och branschledare samlas kring oss, står vi vid kanten av spännande partnerskap och innovativa samarbeten. Beläget strategiskt i södra Sverige är Växjö inte bara nära större städer som Malmö men erbjuder även utmärkta förbindelser till Danmark, vilket förstärker vår gränsöverskridande tekniksynergi. Vår region utmärker sig genom starka band till utbildningsinstitutioner som är pionjärer inom programvaruutveckling, digitala lösningar och hållbarhetsteknik. Med ett engagemang för grön och digital innovation, blir Växjö ett växande centrum för tekniska framsteg. Drivna av våra tidigare framgångar förblir vår entusiasm att fortsätta vår resa inom lärande och samarbete orubblig, här i Växjö. Var med och delta i denna spännande teknikodyssé med oss!

Upcoming events

2 ago 2024

Info session

We Are GDG Växjö, Sweden - Info Session

Google Developer Groups has finally arrived to Växjö, Sweden! Come meet us and find out more about the group and how to get involved. From tech talks, Google speakers, workshops, build-you-own-app to career events, we aim to provide an inclusive and dynamic environment for professionals and students to learn about and explore the tech-world.

Past events

Organizers

Hannes Jonathan

Tech Support Lead

Betmig Link

GDG Organizer
Videate

Chapter Video

Contact Us