GDG Arvika

6
Group Members

Join us

About

Upcoming Events

Past Events

Organizers

Photos

Video

About

Meet local developers and technologists. All are welcome.

Möt lokala utvecklare och teknologer. Alla är välkomna.

--

Step into GDG Arvika, Värmland, where a vibrant community of tech enthusiasts, visionaries, and entrepreneurs thrives. As the demand for GDG events skyrockets and industry leaders rally behind us, we stand at the precipice of exciting partnerships and innovative collaborations. Our region, brimming with Green Tech startups and IoT pioneers, features central hubs in Stockholm, Karlstad, and Oslo, Norway, making it the ideal epicenter for tech exploration. Fueled by our past triumphs, our enthusiasm to continue our journey of learning and collaboration remains unwavering, right here in Arvika. Be part of this exhilarating tech odyssey with us!

Stig in i GDG Arvika, Värmland, där en livlig gemenskap av teknikentusiaster, visionärer och entreprenörer blomstrar. Medan efterfrågan på GDG-evenemang skjuter i höjden och branschledare samlas kring oss, står vi vid kanten av spännande partnerskap och innovativa samarbeten. Vår region, fylld med Green Tech-startups och pionjärer inom IoT, har centrala nav i Stockholm, Karlstad och Oslo, Norge, vilket gör den till det idealiska epicentret för teknikutveckling. Drivna av våra tidigare framgångar förblir vår entusiasm att fortsätta vår resa inom lärande och samarbete orubblig, här i Arvika. Var med och delta i denna spännande teknikodyssé med oss!

Upcoming events

There are currently no upcoming events. Please check again soon.

Past events

Organizers

Betmig Link

GDG Organizer

Hannes Jonathan

Tech Support Lead

Chapter Video

Contact Us