Giao lưu developer về chủ đề AI/ML bằng Tiếng Việt

152 RSVP'ed

About this event

Buổi meetup này là nơi giao lưu giữa các developer quan tâm đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy (ML/AI). Các chủ đề thảo luận sẽ bao gồm:

- Làm sao để bắt đầu học AI/ML một cách hiệu quả

- Những xu hướng mới trong lĩnh vực AI/ML

- Điểm lại những công bố về AI/ML tại sự kiện Google I/O năm nay

v.v.

Speakers


Organizers

 • Komal Sandhu

  Komal Sandhu

  Google

  Google

 • Pati Jurek

  Pati Jurek

  Google

  Developer Relations, Regional Lead DACH

  View Profile
 • Reisa Matsuda

  Reisa Matsuda

  Google

  View Profile
 • Andrey Lipattsev

  Andrey Lipattsev

  Google

 • Sequoyah Patrick

  Sequoyah Patrick

  Google

  Program Manager, Global Lead- Women Techmakers

 • Ekaterina Vinnichenko

  Ekaterina Vinnichenko

  Google

  Community Manager

  View Profile
 • Alessandro Palmieri

  Alessandro Palmieri

  Google

  Program manager

  View Profile
 • Katarzyna Adamek

  Katarzyna Adamek

  Google

  Google

  View Profile
 • Daniel Fiorillo

  Daniel Fiorillo

  Google

 • Abdelrahman Omran

  Abdelrahman Omran

  Google

 • Salim Abid

  Salim Abid

  Google

  Regional Lead, Google Dev Ecosystem MENA

  View Profile
 • Beyza Güler

  Beyza Güler

  Google

  View Profile
 • Andrey Lipattsev

  Andrey Lipattsev

  Google

 • Nikita Gandhi

  Nikita Gandhi

  Google

  Community Manager

 • Harsh Dattani

  Harsh Dattani

  Google

  View Profile
 • Rahul Raveendran

  Rahul Raveendran

  Google

  Google

 • Zviad Kardava

  Zviad Kardava

  Google

  DevRel

  View Profile
 • Nayeon Kim

  Nayeon Kim

  Google

 • Tanvi Somani

  Tanvi Somani

  Google

  Google

 • Tuan Minh Nguyen

  Tuan Minh Nguyen

  Google

  View Profile
 • Rodrigo Akira Hirooka

  Rodrigo Akira Hirooka

  Google

  Developer Ecosystem Regional Lead

  View Profile
 • Mariela Altamirano

  Mariela Altamirano

  Organizer

 • Amanda Mazini

  Amanda Mazini

  Google

  Program Cordinator

  View Profile
 • Eric ShangKuan

  Eric ShangKuan

  Google

  Developer Relations Program Manager

 • Meg Jiang

  Meg Jiang

  Google

  Google

 • Aya Sayed

  Aya Sayed

  Google

  View Profile
 • Dhruv Patel

  Dhruv Patel

  Google

 • Laura Vieloma

  Laura Vieloma

  Google

 • Matthew Ranocchiari

  Matthew Ranocchiari

  Google

  Community Manager for Australia & New Zealand

  View Profile
 • Auwal MS

  Auwal MS

  Google

  Google

  View Profile

Partners