Quality Assurance & Testing

GDG Novi Sad
Thu, Nov 23, 2017, 6:00 PM (CET)

About this event

Talk language: Serbian

Znamo da je testiranje jedan veoma bitan proces u developmentu koji osigurava bolji kvalitet koda i više sigurnosti prilikom menjanja istog, a znamo takođe da mnogi od nas i zanemaraju testiranje. :)

Kako bismo približili svima ulogu i značaj testiranja, GDG Novi Sad organizuje predavanje u vezi s tom temom. Na njemu ćemo saznati šta je to testiranje, koji su njegovi limiti i kakvi su mu ciljevi. Upustićemo se u taksonomiju, piramidu testiranja i kvadrante, nakon čega ćemo imati osvrt na Unit testiranje: šta je to, JUnit, koje su dobre prakse. Za kraj, pozabavićemo se time kako pisati kod koji je testabilan uz stvari poput: Single Responsibility Principle, Composition Over Inheritance, “Say No to Static”, Dependency Injection.

Ako vam se nešto od nabrojanog čini zanimljivim, dođite da čujete više o tome, kako biste mogli što pre da se upustite u testiranje vašeg koda, ako niste do sad. Vidimo se!

Predavači:

Stefan Đelekar je .NET developer koji je od 2016. u kompaniji Zühlke. Stefan je iskusan .NET full stack inžinjer koji radi u enterprise domenu industrije. Fokusiran je na rešavanje problema skalabilnosti i performansi. On je pragmatična osoba, strastvena u vezi sa čistim kodom, distribuiranim developmentom i skraćivanjem Feedback Loop-a.

Jovan Strugar je full stack developer koji radi u Zühlke-u, u njihovom .NET departmanu na šest različitih projekata. Prošle godine je držao kurs na temu “Testiranje u razvijanju softvera” na matematičkom fakultetu. On veruje da je TDD pravi način za pristup programiranju. Strastven je u vezi s kvalitetom softvera, dobrim praksama i deljenjem znanja.


Organizers

Partner