Workshop No.1 - Giới thiệu TensorFlow

GDG Ha Noi
Thu, Aug 23, 2018, 7:00 PM (GMT+7)

About this event

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1zjtUvDuAtQt_XWksNFdMWHCQbhgF4Pip2GC0bTZEVac

Thời gian: 19:00 - 21:00 ngày 23/08/2018

Địa điểm: Phòng B9, ĐH Greenwich, Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

4 phần chính của sự kiện

1. Lộ trình học Machine Learning trong 2 tháng
2. Giới thiệu thư viện TensorFlow
3. TensorFlow với bài toán Linear Regression
4. Panel Discussion với chuyên gia


Organizers

Partners