TensorFlow World Hanoi Extended

GDG Ha Noi
Mon, Nov 11, 2019, 7:00 PM (GMT+7)

About this event

(Đã diễn ra)

Static Graph là kỹ thuật tốt để xây dựng framework sử dụng Deep Learning, nhưng triển khai nó trên Tensorflow là không hề đơn giản.

Sự ra đời TensorFlow 2.0 giúp đơn giản hoá xây dựng models một cách tường minh hơn bao giờ hết.

Workshop này sẽ hướng dẫn các bạn Developers xây dựng AI models một cách nhanh và hiệu quả nhất.


Organizers

Partners