TensorFlow World Hanoi Extended

(Đã diễn ra) Static Graph là kỹ thuật tốt để xây dựng framework sử dụng Deep Learning, nhưng triển khai nó trên Tensorflow là không hề đơn giản. Sự ra đời TensorFlow 2.0 giúp đơn giản hoá xây dựng models một cách tường minh hơn bao giờ hết. Workshop này sẽ hướng dẫn các bạn Developers xây dựng AI models một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Nov 11, 2019, 12:00 – 3:00 PM

RSVP'd

Key Themes

About this event

(Đã diễn ra)

Static Graph là kỹ thuật tốt để xây dựng framework sử dụng Deep Learning, nhưng triển khai nó trên Tensorflow là không hề đơn giản.

Sự ra đời TensorFlow 2.0 giúp đơn giản hoá xây dựng models một cách tường minh hơn bao giờ hết.

Workshop này sẽ hướng dẫn các bạn Developers xây dựng AI models một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Organizers

 • Linh Vu Thi Khanh

  GDG/WTM Organizer Lead

 • Trang Trinh Thuy

  Organizer

 • Như Khúc Quỳnh

  Organizer

 • Ha Phan

  Organizer

 • Mai Pham Quynh

  Organizer

 • Hang Nguyen M-Diep

  Co-lead, Organizer

 • Thành Bùi Văn

  Organizer

 • Mai Anh Lê Thị

  Organizer

 • Tuan Le Duc Anh

  Organizer

Contact Us