Google IO Extended Hanoi 2018

GDG Ha Noi
Sun, Jul 22, 2018, 12:30 PM (GMT+7)

About this event

Google IO là sự kiện lớn nhất của Google trong năm 2018 được tổ chức tại Shoreline Amphitheatre, Moutain View, CA. Sự kiện mang đến cho lập trình viên những chủ đề chuyên sâu về công nghệ mới nhất của Google.

Google IO Extended Hanoi 2018 mở rộng từ Google IO Mỹ với sứ mệnh đem lại trải nghiệm IO tuyệt vời nhất đến cộng đồng lập trình viên phía Bắc Việt Nam.

Link đăng ký: https://ioextended.org/register?ref=meetup


Organizers

Partners