Google IO Extended Hanoi 2018

Google IO là sự kiện lớn nhất của Google trong năm 2018 được tổ chức tại Shoreline Amphitheatre, Moutain View, CA. Sự kiện mang đến cho lập trình viên những chủ đề chuyên sâu về công nghệ mới nhất của Google. Google IO Extended Hanoi 2018 mở rộng từ Google IO Mỹ với sứ mệnh đem lại trải nghiệm IO tuyệt vời nhất đến cộng đồng lập trình viên phía Bắc Việt Nam. Link đăng ký: https://ioextended.org/

Jul 22, 2018, 5:30 – 11:00 AM

RSVP'd

Key Themes

About this event

Google IO là sự kiện lớn nhất của Google trong năm 2018 được tổ chức tại Shoreline Amphitheatre, Moutain View, CA. Sự kiện mang đến cho lập trình viên những chủ đề chuyên sâu về công nghệ mới nhất của Google.

Google IO Extended Hanoi 2018 mở rộng từ Google IO Mỹ với sứ mệnh đem lại trải nghiệm IO tuyệt vời nhất đến cộng đồng lập trình viên phía Bắc Việt Nam.

Link đăng ký: https://ioextended.org/register?ref=meetup

Organizers

 • Linh Vu Thi Khanh

  GDG/WTM Organizer Lead

 • Trang Trinh Thuy

  Organizer

 • Như Khúc Quỳnh

  Organizer

 • Ha Phan

  Organizer

 • Mai Pham Quynh

  Organizer

 • Hang Nguyen M-Diep

  Co-lead, Organizer

 • Thành Bùi Văn

  Organizer

 • Mai Anh Lê Thị

  Organizer

 • Tuan Le Duc Anh

  Organizer

Contact Us