Cloud Study Jam Challenge

GDG Yerevan
Fri, Aug 30, 2019, 7:00 PM (GMT+4)

About this event

Ուզում եք աշխատել Google Cloud-ով, բայց չգիտեք, թե ինչի՞ց սկսել։ Միացեք մեր օնլայն Cloud Study Jam Challenge-ին։

Անցեք մեր կայք, ավարտեք նշված 10 հարցաշարերը և հաղթեք մարտահրավերը՝ ստանալով նվեր Google Home Mini սարք։

Բոլոր մանրամասները՝ այս հղումով ➡ https://events.withgoogle.com/cloud-study-jam-challenge

Want to get started on the Google Cloud, but don't know where to begin? Join us for our Online Cloud Study Jam!

Complete all 10 quests listed below to complete the challenge. Submit your profile to win a Google Home Mini!

Join the challenge here ➡ https://events.withgoogle.com/cloud-study-jam-challenge


Organizer

  • Seda Movsisyan

    Seda Movsisyan

    EPAM Systems

    Software Engineer

    View Profile

Partners