I/O Extended Wuhan

Wuhan, Wuhan Tech University, Wuhan, 430000

I/O Extended Wuhan

Jun 8, 6:31 – 10:31 AM

RSVP'd

Key Themes

About this event

I/O Extended Wuhan

When

When

Saturday, June 8, 2024
6:31 AM – 10:31 AM UTC

Organizer

  • Wei Hu

    GDG Wuhan

    GDG Organizer

Contact Us