Build with AI: Harnessing the Power of RAG

Polish-Japanese Academy of Information Technology, 86 Koszykowa, Warszawa, 02-008

Don't miss out on this opportunity to unlock new possibilities in AI-powered text generation!

May 8, 3:30 – 5:30 PM

62
RSVP'd

Key Themes

AIBuild with AICloudDuet AIGeminiGemmaMachine LearningVertex AI

About this event

(Polish version below / W języku polskim niżej) 😉
ENG
🚀 Join us for an enlightening event titled "Gen AI: Harnessing the Power of RAG" where we delve into the cutting-edge advancements in natural language processing (NLP).

In this event, we'll explore:

The fundamentals of generative AI and how it works

How the innovative framework of RAG (Retrieve, Augment, Generate) is revolutionizing text generation tasks

The best practices and tools / products available to start from an idea💡 and take it to production

🔍Discover how RAG empowers AI models to retrieve relevant information, augment it with additional context, and generate coherent and contextually rich text like never before. You'll gain valuable insights into how RAG can elevate the performance of your AI models and enhance their ability to understand and generate human-like text.

This event is a part of the "Build with AI" campaign and, coming all the way from Switzerland🇨🇭, Varun Kohli, an engineering lead in the field of Artificial Intelligence at Google, will be delivering this fascinating talk.

⌚ 17:30 CET

🏫 Room A160 ( building A 1st floor)
------------------------------------------------------
PL

Dołącz do nas na pouczającym wydarzeniu zatytułowanym „Gen AI: Harnessing the Power of RAG”, podczas którego zagłębimy się w najnowocześniejsze osiągnięcia w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP).

Podczas tego wydarzenia zbadamy:

podstawy generatywnej sztucznej inteligencji i jej działanie

Jak innowacyjna struktura RAG (Retrieve, Augment, Generate) rewolucjonizuje zadania generowania tekstu

Najlepsze praktyki i dostępne narzędzia / produkty, aby zacząć od pomysłu💡 i przenieść go do produkcji

Dowiedz się, w jaki sposób RAG umożliwia modelom AI pobieranie istotnych informacji, rozszerzanie ich o dodatkowy kontekst oraz generowanie spójnego i bogatego kontekstowo tekstu, jak nigdy dotąd. Zyskasz cenny wgląd w to, jak RAG może podnieść wydajność twoich modeli AI i zwiększyć ich zdolność do rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego.

Wydarzenie to jest częścią kampanii „Buduj z AI”, a Varun Kohli, lider inżynierii w dziedzinie sztucznej inteligencji w Google, przybywający z Switzerland🇨🇭, wygłosi tę fascynującą prelekcję.

17:30 CET

Pokój A160 (budynek A, 1. piętro)


When

When

Wednesday, May 8, 2024
3:30 PM – 5:30 PM UTC

Speaker

 • Varuh Kohli

  Google

  Engineering Lead - Artificial Intelligence

Organizers

 • Michał Jabłoński

  Freelance

  Developer + Geek

 • Vatsal Patel

  GDSC Mentor

  Organizer

 • Oleksandr Katrych

  NordSecurity

  Organizer

 • Nataliya Pasichnyk

  GDG Organizer

  Engineering Manager

 • Tomasz Flis

  Frontend Developer

 • Jagoda Smutrykowska

  Designer

 • Jakub Kołakowski

  Sand Group

  GDG Organizer

 • Vladyslav Lebedynets

  Modivo

  Paid Social Specialist

 • Mostafa Mekawy

  Team member

 • Jacek Akwarski

  Akwarski

  GDG Organizer

 • Zeynep Sila Saglam

  Cisco

  Organizer

Contact Us