TensorFlow Dev Summit 2019 Extended Vientiane

GDG Vientiane
Sun, Mar 17, 2019, 8:30 AM (GMT+7)

About this event

ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ TensorFlow Dev Summit 2019 Extended Vientiane ໂດຍພາຍໃນງານຈະໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ແລະແລກປ່ຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ, ແນວຄວາມຄິດໃນການອອກແບບ ແລະພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence) ຈາກຜູ່ທີ່ມີປະສົບການໃນການພັດທະນາ AI ໃນບ້ານເຮົາ.

ນອກຈາກນີ້ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມງານທຸກຄົນຍັງໄດ້ລົງມືປະຕິບັດໂຕຈິງ ໂດຍການເຮັດ CodeLabs ເພື່ອສ້າງໂມເດວສຳລັບ AI ອີກດ້ວຍ.

ຜູ່ທີ່ສົນໃຈໃນດ້ານ AI ແລະ Machine Learning ບໍ່ຄວນພາດ!!!

📝 ລົງທະບຽນດ່ວນທີ່ : bit.ly/TFVTE19

ຕາຕະລາງງານ:
8:30 - 9:00 ລົງທະບຽນ
9:00 - 9:15 ເປີດງານ, ກ່າວຈຸດປະສົງ
9:15 - 10:00 ສະຫລຸບສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຈາກງານ TensorFlow Dev Summit 19
10:00 - 10:30 ຮູ້ຈັກກັບ AI ຂັ້ນພື້ນຖານ
10:30 - 11-15 Codelabs 1
11:15 - 12:00 Codelabs 2
12:00 - 12:15 ກ່າວຂອບໃຈ ແລະ ປິດງານ.

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານນຳເອົາຄອມພິວເຕີ, ສາຍສາກ ແລະ ອິນເຕີເນັດສ່ວນຕົວໄປໃນງານ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຮັດ CodeLab.

#GDGVTE
#TFDevSummit


Organizers

 • Douangtavanh Kongphaly

  Douangtavanh Kongphaly

  The World Health Organization Lao PDR

  Co-organizer

  View Profile
 • Thidavone Mankhongsinh

  Thidavone Mankhongsinh

  Lao Development Bank

  Co-organizer

  View Profile
 • Keomanophone Thammavong

  Keomanophone Thammavong

  Lao IT Dev

  GDG Vientiane Community Manager

  View Profile
 • Sengxay Xayachack

  Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

  View Profile
 • Douangdala Khamphanthong

  Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

  View Profile
 • Jalana Vongxay

  Jalana Vongxay

  Lao It Dev Co., Ltd.

  Software Engineer

  View Profile