TensorFlow Dev Summit 2019 Extended Vientiane

ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ TensorFlow Dev Summit 2019 Extended Vientiane ໂດຍພາຍໃນງານຈະໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ແລະແລກປ່ຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ, ແນວຄວາມຄິດໃນການອອກແບບ ແລະພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence) ຈາກຜູ່ທີ່ມີປະສົບການໃນການພັດທະນາ AI ໃນບ້ານເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມງານທຸກຄົນຍັງໄດ້ລົງມືປະຕິບັດໂຕຈິງ ໂດຍການເຮັດ CodeLabs ເພື່ອສ້າງໂມເດວສຳລັບ AI ອີກດ້ວຍ. ຜູ່ທີ່ສົນໃຈໃນດ້ານ AI ແລະ Machine Learning ບໍ່ຄວນພາ

Mar 17, 2019, 1:30 – 5:00 AM

RSVP'd

Key Themes

Machine Learning

About this event

ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ TensorFlow Dev Summit 2019 Extended Vientiane ໂດຍພາຍໃນງານຈະໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ແລະແລກປ່ຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ, ແນວຄວາມຄິດໃນການອອກແບບ ແລະພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence) ຈາກຜູ່ທີ່ມີປະສົບການໃນການພັດທະນາ AI ໃນບ້ານເຮົາ.

ນອກຈາກນີ້ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມງານທຸກຄົນຍັງໄດ້ລົງມືປະຕິບັດໂຕຈິງ ໂດຍການເຮັດ CodeLabs ເພື່ອສ້າງໂມເດວສຳລັບ AI ອີກດ້ວຍ.

ຜູ່ທີ່ສົນໃຈໃນດ້ານ AI ແລະ Machine Learning ບໍ່ຄວນພາດ!!!

📝 ລົງທະບຽນດ່ວນທີ່ : bit.ly/TFVTE19

ຕາຕະລາງງານ:
8:30 - 9:00 ລົງທະບຽນ
9:00 - 9:15 ເປີດງານ, ກ່າວຈຸດປະສົງ
9:15 - 10:00 ສະຫລຸບສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຈາກງານ TensorFlow Dev Summit 19
10:00 - 10:30 ຮູ້ຈັກກັບ AI ຂັ້ນພື້ນຖານ
10:30 - 11-15 Codelabs 1
11:15 - 12:00 Codelabs 2
12:00 - 12:15 ກ່າວຂອບໃຈ ແລະ ປິດງານ.

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານນຳເອົາຄອມພິວເຕີ, ສາຍສາກ ແລະ ອິນເຕີເນັດສ່ວນຕົວໄປໃນງານ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຮັດ CodeLab.

#GDGVTE
#TFDevSummit

Organizers

 • Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

 • Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

 • Keomanophone Thammavong

  GDG Vientiane

  Community Manager

Contact Us