Internation Women's Day 2021 in Vientiane by Women Techmakers Vientiane

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນສາຍໄອທີ ທີມງານ WTM Vientiane ຈະໄດ້ມີການຈັດງານ Meeting ເຊິ່ງເປັນງານນ້ອຍທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນພາຍໃນ ໂດຍຈະມີ Speaker ແລະ ທີມງານ WTM Vientiane ພ້ອມດ້ວຍ ລຸງໂອ໊ດ ຫຼື CTO ຈາກບໍລິສັດ Lao IT Dev ມາຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ນຳກັນ

Apr 3, 2021, 6:00 – 9:30 AM

RSVP'd

Key Themes

WebWomen Techmakers

About this event

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນສາຍໄອທີ

ທີມງານ WTM Vientiane ຈະໄດ້ມີການຈັດງານ Meeting ເຊິ່ງເປັນງານນ້ອຍທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນພາຍໃນ ໂດຍຈະມີ Speaker ແລະ ທີມງານ WTM Vientiane ພ້ອມດ້ວຍ ລຸງໂອ໊ດ ຫຼື CTO ຈາກບໍລິສັດ Lao IT Dev ມາຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ນຳກັນ

❗️ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເຂົ້າຮ່ວມນຳເຮົາຢ່າລືມ ❗️

🗓 ງານວັນທີ 03 ເມສາ 2021

📌 ສະຖານທີ່: ຮ້ານອາຫານສອງແມ່ລູກ ຊັ້ນສອງ

⏰ ເວລາ 13:00 - 16:30

When

When

Saturday, April 3, 2021
6:00 AM – 9:30 AM UTC

Agenda

6:00 AMRegister
6:15 AMWelcoming to WTM
6:30 AMWorkshop JS by Grasshoper
7:20 AMBreak
7:30 AMGet to know Firebase for Web
8:20 AMBreak
8:30 AMThe Story of HACK
9:00 AMFeedback
9:10 AMPhoto Time
9:15 AMNetworking Time

Organizers

 • Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

 • Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

 • Keomanophone Thammavong

  GDG Vientiane

  Community Manager

Contact Us