GDG Vientiane Weekly Meetup #3 03/2019

GDG Vientiane

• What we'll do ຂໍເຊີນຊວນອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຊາວໄອທີ ແລະບໍ່ໄອທີ ຜູ້ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມກັນ ແຊປະສົບການ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິງກັນ ແລະກັນ ກັບທາງທີມງານ GDG Vientiane ຂອງພວກເຮົາ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົາມາເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ GDG Vientiane ໄດ້ຮ່ວມອອກຄໍາຄິດເຫັນຊ່ວຍກັນໃນການສ້າງກິດຈະກໍາດີໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນອານະຄົດນໍາອີກ. ງານກິດຈະກໍາ

Mar 3, 2019, 3:00 – 5:00 AM

0 RSVP'd

Key Themes

About this event

• What we'll do
ຂໍເຊີນຊວນອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຊາວໄອທີ ແລະບໍ່ໄອທີ ຜູ້ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມກັນ ແຊປະສົບການ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິງກັນ ແລະກັນ ກັບທາງທີມງານ GDG Vientiane ຂອງພວກເຮົາ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົາມາເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ GDG Vientiane ໄດ້ຮ່ວມອອກຄໍາຄິດເຫັນຊ່ວຍກັນໃນການສ້າງກິດຈະກໍາດີໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນອານະຄົດນໍາອີກ. ງານກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອການພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃໝ່ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. <<< ຄັ້ງທີ 3 ຂອງ​ປີ 2019 >>>

ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງ :

10:00 - 10:30 ສະຫຼ​ຸບ ລາຍ​ລະ​ອ​ຽດ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້

10:30 - 11:00 ອອກຄໍາຄິດເຫັກວາງແຜນຮູບແບບງານ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ

11:00 - 12:00 ​ຮັບ​ຟັງ ແລະ ແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຮູ້ ຈາກການ​ຂຶ້ນນ​ຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ

(ຖ້າມີຄໍາຖາມ ຫຼືຢາກໄດ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຕິດຕໍ່ທາງທີມງງານໄດ້ໂດຍກົງ ໂທ[masked] (ຈິມມີ່)) ແລ້ວພົບກັນທຸກຄົນ.

• What to bring

• Important to know
ສະ​ເພາະ​ສະ​ມາ​ຊິກ GDG Vientiane ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ເທົ່າ​ນັ້ນ.

Organizers

 • Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

 • Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

 • Keomanophone Thammavong

  GDG Vientiane

  Community Manager

Contact Us