GDG Vientiane Weekly Meet up 17 #6/1

GDG Vientiane
Sun, Jun 11, 2017, 9:00 AM (GMT+7)

About this event

ຂໍເຊີນຊວນອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຊາວໄອທີ ແລະບໍ່ໄອທີ ຜູ້ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມກັນ ແຊປະສົບການ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິງກັນ ແລະກັນ ກັບທາງທີມງານ GDG Vientiane ຂອງພວກເຮົາ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົາມາເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ GDG Vientiane ໄດ້ຮ່ວມອອກຄໍາຄິດເຫັນຊ່ອຍກັນໃນການສ້າງກິດຈະກໍາດີໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນອານະຄົດນໍາອີກ. ງານກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອການພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃໝ່ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. <<< ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 >>>

ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງ :

09:00 - 10:00 ເຕົ້າໂຮມ, ແນະນໍາໂຕ ແລະກຸ່ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃໝ່

10:00 - 10:30 ສະຫຼຸບການຈັດງານ ໃນ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຮູ້ແບບການຈັດງານ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ງານຕໍ່ໄປຂອງເຮົາອອກມາດີກວ່າເກົ່າ

10:30 - 11:15 ທົບທວນວຽກບ້ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທົດລອງຂຽນບົດຄວາມ ຈາກນັ້ນກໍ່ ຮ່ວມກັນວາງແຜນການຈັດກິດຈະກໍາໃນໄວໆນີ້ ແລະແນວທາງທີ່ເຮົາຈະສ້າງນັກພັດທະນາທັງຍິງ ແລະຊາຍໜ້າໃໝ່

11:15 - 12:00 ຮັບຟັງການບັນຍາຍ ຈາກທີມງານ

12:00 - 12:30 ຈັດຕາຕະລາງສໍາລັບຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຂື້ນບັນຍາຍໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ມອບວຽກບ້ານກ່ຽວກັບການຂຽນບົດຄວາມ ແລະ ກ່າວຂອບໃຈທີມງານທຸກຄົນໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຖ່າຍຮູບລວມ ໝາຍເຫດ: ສໍາຫຼັບໃຜທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ກົດ Going ແລະ ລົງຊື່ໄວ້ທາງດ້ານລຸ້ມໄດ້ເລີຍ (ຖ້າມີຄໍາຖາມ ຫຼືຢາກໄດ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຕິດຕໍ່ທາງທີມງງານໄດ້ໂດຍກົງ ໂທ 020 58997099 (ຈິມມີ່)) ແລ້ວພົບກັນທຸກຄົນ.


Organizers

 • Douangtavanh Kongphaly

  Douangtavanh Kongphaly

  The World Health Organization Lao PDR

  Co-organizer

  View Profile
 • Thidavone Mankhongsinh

  Thidavone Mankhongsinh

  Lao Development Bank

  Co-organizer

  View Profile
 • Sengxay Xayachack

  Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

  View Profile
 • Douangdala Khamphanthong

  Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

  View Profile
 • Jalana Vongxay

  Jalana Vongxay

  Lao It Dev Co., Ltd.

  Software Engineer

  View Profile