GDG Vientiane Weekly Meet up 17 #6/1

ຂໍເຊີນຊວນອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຊາວໄອທີ ແລະບໍ່ໄອທີ ຜູ້ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມກັນ ແຊປະສົບການ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິງກັນ ແລະກັນ ກັບທາງທີມງານ GDG Vientiane ຂອງພວກເຮົາ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົາມາເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ GDG Vientiane ໄດ້ຮ່ວມອອກຄໍາຄິດເຫັນຊ່ອຍກັນໃນການສ້າງກິດຈະກໍາດີໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນອານະຄົດນໍາອີກ. ງານກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່

Jun 11, 2017, 2:00 – 5:30 AM

RSVP'd

Key Themes

About this event

ຂໍເຊີນຊວນອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຊາວໄອທີ ແລະບໍ່ໄອທີ ຜູ້ທີ່ມີໃຈຮັກໃນການພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມໂອ້ລົມກັນ ແຊປະສົບການ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິງກັນ ແລະກັນ ກັບທາງທີມງານ GDG Vientiane ຂອງພວກເຮົາ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົາມາເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ GDG Vientiane ໄດ້ຮ່ວມອອກຄໍາຄິດເຫັນຊ່ອຍກັນໃນການສ້າງກິດຈະກໍາດີໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນອານະຄົດນໍາອີກ. ງານກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອການພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃໝ່ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. <<< ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 >>>

ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງ :

09:00 - 10:00 ເຕົ້າໂຮມ, ແນະນໍາໂຕ ແລະກຸ່ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃໝ່

10:00 - 10:30 ສະຫຼຸບການຈັດງານ ໃນ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຮູ້ແບບການຈັດງານ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ງານຕໍ່ໄປຂອງເຮົາອອກມາດີກວ່າເກົ່າ

10:30 - 11:15 ທົບທວນວຽກບ້ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທົດລອງຂຽນບົດຄວາມ ຈາກນັ້ນກໍ່ ຮ່ວມກັນວາງແຜນການຈັດກິດຈະກໍາໃນໄວໆນີ້ ແລະແນວທາງທີ່ເຮົາຈະສ້າງນັກພັດທະນາທັງຍິງ ແລະຊາຍໜ້າໃໝ່

11:15 - 12:00 ຮັບຟັງການບັນຍາຍ ຈາກທີມງານ

12:00 - 12:30 ຈັດຕາຕະລາງສໍາລັບຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຂື້ນບັນຍາຍໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ມອບວຽກບ້ານກ່ຽວກັບການຂຽນບົດຄວາມ ແລະ ກ່າວຂອບໃຈທີມງານທຸກຄົນໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຖ່າຍຮູບລວມ ໝາຍເຫດ: ສໍາຫຼັບໃຜທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນໃຫ້ກົດ Going ແລະ ລົງຊື່ໄວ້ທາງດ້ານລຸ້ມໄດ້ເລີຍ (ຖ້າມີຄໍາຖາມ ຫຼືຢາກໄດ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຕິດຕໍ່ທາງທີມງງານໄດ້ໂດຍກົງ ໂທ 020 58997099 (ຈິມມີ່)) ແລ້ວພົບກັນທຸກຄົນ.

Organizers

 • Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

 • Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

 • Keomanophone Thammavong

  GDG Vientiane

  Community Manager

Contact Us