GDG Vientiane Back to School 19

ເນື່ອງໃນໂອກາດໃກ້ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່, ຂໍເຊີນຊວນ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ເຂົ້າຮ່ວມງານ GDG Vientiane Back to School 19. ໃນງານຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການຕ່າງໆຂອງ Google ທີ່ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດໃນຍຸກ 4.0 ຂອງເຮົາວ່ອງໄວສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ບັນດາພະລິດຕະພັນຂອງ google ທີ່ຈຳເປັນສຳຫລັບການສຶກສາ ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປ

Aug 25, 2019, 1:30 – 10:30 AM

RSVP'd

Key Themes

About this event

ເນື່ອງໃນໂອກາດໃກ້ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່, ຂໍເຊີນຊວນ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ເຂົ້າຮ່ວມງານ GDG Vientiane Back to School 19. ໃນງານຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການຕ່າງໆຂອງ Google ທີ່ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດໃນຍຸກ 4.0 ຂອງເຮົາວ່ອງໄວສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ບັນດາພະລິດຕະພັນຂອງ google ທີ່ຈຳເປັນສຳຫລັບການສຶກສາ ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການນຳໃຊ້ Gmail, ການສ້າງບົດນຳສະເຫນີ & ເອກະສານອອນໄລນ໌ & ສ້າງ Sheet ແລະຍັງຈະໄດ້ພົບການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຍອດນິຍົມຂອງ google ທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນ Google Translate, Search, Site, Maps, Photos, Drive ແລະອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ.

ສະຖານທີ່ / Venue: Lao IT Development Co., Ltd.
ວັນທີ / Date: 25 ສິງຫາ 2019
ແຜນທີ່ / Map: https://goo.gl/maps/jNVQ2qNvYaEpTjm79
ເວລາ / Time: 08:30 AM - 05:00 PM

>>>ລົງທະບຽນໄດ້ທີ: http://bit.ly/GDGVTEBTS19 <<<

ຕາຕະລາງງານ/ Agenda:
8:30 AM ລົງທະບຽນ / Registration
9:00 AM ກ່າວເປີດງານ / Welcome Remarks
9:10 AM ຕັ້ງຄ່າ Gmail ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພ / Set up Gmail & secure your Gmail from forgotten password and hacked
10:10 AM ຄົ້ນຫາຈັ່ງໃດໃຫ້ເຫັນໃນ Google Search / Unpack Google Search ability
10:40 AM ເກັບຟາຍ ແລະ ແບ່ງປັນໂດຍໃຊ້ Google Drive / Storing and sharing your memarable to whom you care
11:10 AM ສ້າງເວັບງ່າຍໆພາຍໃນ 15 ນາທີດ້ວຍ Google Site / Create your website is easy like peeling banana
11:45 AM ຫາສະຖານທີ່ ແລະ ຣີວິວຮ້ານທີ່ທ່ານມັກໃນ Google Map / Navigate your life & find new a new place

12:10 PM ພັກທ່ຽງ / LUNCH

13:30 PM ແນະນໍາການໃຊ້ Google Photos / Study case Google Photos
14:00 PM ແນະນໍາການໃຊ້ Google Docs ແລະ Keep / Google Docs & Keep
14:30 PM Google Sheets ເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່? / Google Sheets is a powerful tools for number
15:00 PM ສ້າງບົດນໍາສະເໜີແບບມືອາຊີບກັບ Google Slides / Creating stuning presentation with Google Slides
15:30 PM ແນະນໍາຜູ້ຊ່ວຍແປພາສາ Google Translate / Breaking the language barrier with Google Translate
16:00 PM ສ້າງແບບສອບຖາມອອນລາຍດ້ວຍ Google Form / Creating an online registration or survey
16:30 PM ກ່າວປິດງານ / Closing remark & Photo session

Hashtag: #backtoschool #gdgvte #laoitdev #homeofdev #loungos

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນານໍາແລັບທ໋ອບຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານພ້ອມ ເພື່ອຮ່ວມຫົວຂໍ້ທີ່ປະຕິບັດໂຕຈິງໃນງານ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນມີ ບັນຊີ Gmail ກະລຸນາສະໝັກມາກ່ອນທີ່ລິ້ງ: - https://accounts.google.com/signup
PLEASE BRING YOUR LAPTOP DURING EVENT! If you don't have a Google account yet, please create your Gmail accounts here -- https://accounts.google.com/signup

ແລ້ວພົບກັນທີ່ງານທຸກທ່ານ - See you soon every one.

Organizers

 • Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

 • Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

 • Keomanophone Thammavong

  GDG Vientiane

  Community Manager

Contact Us