DevFest Vientiane 2019

GDG Vientiane
Sat, Nov 30, 2019, 8:30 AM (GMT+7)

About this event

ສະບາຍດີ ຊາວລາວ, ຊາວໂລກ ແລະມະນຸດຕ່າງດາວ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງເຕັກໂນໂລຊີ ບໍ່ຄວນພາດເດັດຂາດ ກັບງານສໍາມະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ...!

🚀 ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ DevFest Vientiane 2019 ເປັນງານສຳມະນາທີ່ຮ່ວມໂຕບັນດານັກພັດທະນາໃນລາວທຸກສາຍອາຊີບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາ, ນັກພັດທະນາໃນວຽກດ້ານໄອທີ, ຜູ້ສົນໃຈໃນເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Angular, GoLang, Flutter, Actions on Google, UX/UI, IoT, Security, Diversity, CodeLabs, ການພັດທະນາຊອບແວ ແລະອື່ນໆອີກຫຼວງຫຼາຍ.

ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮັບຟັງການບັນຍາຍເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆຂອງ Google ຈາກວິທະຍາກອນທີ່ເປັນນັກພັດທະນາຈາກ Google Developer Expert ໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະໂຕແທນຈາກກຸ່ມນັກພັດທະນາໃນລະດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດລາວນໍາອີກ.

📝 ເບິ່ງລາຍລະອຽດງານ ພ້ອມກັບລົງທະບຽນດ່ວນໄດ້ທີ່ : devfest.gdgvientiane.org
📌 ສະຖານທີ່ຈັດງານ: goo.gl/maps/BBHdgkgdAdEEXsjWA
🎤 ຫົວຂໍ້ບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ 🇱🇦
🔔 ຈໍານວນຈໍາກັດ: 350 ບັດເທົ່ານັ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານນຳເອົາຄອມພິວເຕີ, ສາຍສາກ ແລະ ອິນເຕີເນັດສ່ວນຕົວໄປໃນງານ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຮັດ CodeLab.

😍 ແລ້ວພົບກັນເດີ້ !!!

Follow Us

Official Event Hashtags: #DevFest19 #DevFestVTE #GDGVientiane #GDGVTE #WTMVTE
Facebook: fb.com/gdgvientiane
Facebook: fb.com/womentechmakersvte
Meetup: meetup.com/GDGVientiane


Organizers

 • Douangtavanh Kongphaly

  Douangtavanh Kongphaly

  The World Health Organization Lao PDR

  Co-organizer

  View Profile
 • Thidavone Mankhongsinh

  Thidavone Mankhongsinh

  Lao Development Bank

  Co-organizer

  View Profile
 • Sengxay Xayachack

  Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

  View Profile
 • Douangdala Khamphanthong

  Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

  View Profile
 • Jalana Vongxay

  Jalana Vongxay

  Lao It Dev Co., Ltd.

  Software Engineer

  View Profile