DevFest Vientiane 2019

ສະບາຍດີ ຊາວລາວ, ຊາວໂລກ ແລະມະນຸດຕ່າງດາວ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງເຕັກໂນໂລຊີ ບໍ່ຄວນພາດເດັດຂາດ ກັບງານສໍາມະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ...! 🚀 ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ DevFest Vientiane 2019 ເປັນງານສຳມະນາທີ່ຮ່ວມໂຕບັນດານັກພັດທະນາໃນລາວທຸກສາຍອາຊີບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາ, ນັກພັດທະນາໃນວຽກດ້ານໄອທີ, ຜູ້ສົນໃຈໃນເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Angular, GoLang, Flutter, A

Nov 30, 2019, 1:30 – 10:30 AM

RSVP'd

Key Themes

About this event

ສະບາຍດີ ຊາວລາວ, ຊາວໂລກ ແລະມະນຸດຕ່າງດາວ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງເຕັກໂນໂລຊີ ບໍ່ຄວນພາດເດັດຂາດ ກັບງານສໍາມະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ...!

🚀 ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ DevFest Vientiane 2019 ເປັນງານສຳມະນາທີ່ຮ່ວມໂຕບັນດານັກພັດທະນາໃນລາວທຸກສາຍອາຊີບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາ, ນັກພັດທະນາໃນວຽກດ້ານໄອທີ, ຜູ້ສົນໃຈໃນເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Google ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Angular, GoLang, Flutter, Actions on Google, UX/UI, IoT, Security, Diversity, CodeLabs, ການພັດທະນາຊອບແວ ແລະອື່ນໆອີກຫຼວງຫຼາຍ.

ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮັບຟັງການບັນຍາຍເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆຂອງ Google ຈາກວິທະຍາກອນທີ່ເປັນນັກພັດທະນາຈາກ Google Developer Expert ໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະໂຕແທນຈາກກຸ່ມນັກພັດທະນາໃນລະດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດລາວນໍາອີກ.

📝 ເບິ່ງລາຍລະອຽດງານ ພ້ອມກັບລົງທະບຽນດ່ວນໄດ້ທີ່ : devfest.gdgvientiane.org
📌 ສະຖານທີ່ຈັດງານ: goo.gl/maps/BBHdgkgdAdEEXsjWA
🎤 ຫົວຂໍ້ບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ 🇱🇦
🔔 ຈໍານວນຈໍາກັດ: 350 ບັດເທົ່ານັ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານນຳເອົາຄອມພິວເຕີ, ສາຍສາກ ແລະ ອິນເຕີເນັດສ່ວນຕົວໄປໃນງານ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຮັດ CodeLab.

😍 ແລ້ວພົບກັນເດີ້ !!!

Follow Us

Official Event Hashtags: #DevFest19 #DevFestVTE #GDGVientiane #GDGVTE #WTMVTE
Facebook: fb.com/gdgvientiane
Facebook: fb.com/womentechmakersvte
Meetup: meetup.com/GDGVientiane

Organizers

 • Sengxay Xayachack

  Cyberus Sole Co., Ltd

  Co-organizer

 • Douangdala Khamphanthong

  Lao IT Dev Co., Ltd

  Co-organizer

 • Keomanophone Thammavong

  GDG Vientiane

  Community Manager

Contact Us