GDG Konya DevFest

Konya - Konya Konya, 4242 - View Map GDG Konya
Dec 8 - 9, 11:17 AM (GMT+3)

15 RSVP'ed

About this event

GDG Konya DevFest

When

December 8 - 9
11:17 AM (+03)

Where

Konya
Konya Konya4242

Organizers