DevFest Turkey Konya

GDG Konya
Fri, Oct 16, 2020, 6:00 PM (GMT+3)

4 RSVP'ed

About this event

Devfest Turkey Konya 

Organizers