Devfest Konya 2022

Konya - Konya Kony, 42010 GDG Konya
Dec 3 - 4, 10:00 AM (GMT+3)

63 RSVP'ed

About this event

Devfest Konya 2022

When

December 3 - 4
10:00 AM (+03)

Where

Konya
Konya Kony42010

Organizers