Duyguların Kullanıcı Deneyiminde Yeri - Esin Işık - Duygusal Tasarım Nedir?

GDG Istanbul
Tue, Apr 28, 2020, 9:00 PM (GMT+3)

About this event

Duygular her konuda kararlarımızı etkiliyor. Kullanıcıların duygularından bahsederek onları daha iyi anlayabilir, davranışlarına anlam verebilir ve dolayısıyla daha etkili deneyimler yaratabiliriz. Esin bu sunumda ürün geliştirirken sadece tasarımcıların değil herkesin duygulara nasıl yaklaşabileceğini anlatacak.

Emotions affect our decisions on everything. By talking about the feelings of users, we can better understand them, give meaning to their behavior and therefore create more effective experiences. In this presentation, Esin will explain how everyone, not only designers, can approach emotions when developing products.

----

Twitter: @gdgistanbul
Instagram: @gdgistanbul


Organizers