#QuánQuânGCP - Learn ML & Data online with GDG Cloud Vietnam

GDG Ho Chi Minh City
Wed, Oct 21, 2020, 8:00 AM (GMT+7)

About this event

📌 Tham gia #QuánQuânGCP
Chương trình học trực tuyến về Data và Machine Learning trên nền tảng GCP cho Việt Nam. Khi tham gia, các bạn sẽ được học hoàn toàn miễn phí, đồng thời được kết nối với các bạn khác cùng đội ngũ hướng dẫn tận tình trong nhóm học trên Slack.

Trong quá trình học, tùy vào số lượng các bài học hoàn thành, các bạn cũng sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ BTC.

📨 Hãy đăng ký tham gia lập tức nào → goo.gle/quanquangcp

🎁 Nhiều phần quà cho các bạn tham gia, càng học nhiều, càng hoàn thành nhiều, càng nhận nhiều quà hơn.

- Hoàn thành 5 bài quest để nhận sổ tay và chai nước của #QuánQuânGCP
- Hoàn thành 10 bài quest để nhận sổ tay, chai nước, tách sứ, và dù của #QuánQuânGCP
- Hoàn thành 15 bài quest để nhận sổ tay, chai nước, tách sứ, dù, và balô laptop của #QuánQuânGCP

✔️Chỉ các bài quest hợp lệ bên dưới hoàn thành trong khoản ngày từ 1/8 đến 30/8/2020 mới được tính cho việc nhận quà.

Baseline: Data, ML, AI
Google Developer Essentials
Perform Foundational Data, ML, and AI Tasks in Google Cloud
Engineer Data in Google Cloud
Insights from Data with BigQuery
Integrate with Machine Learning APIs
Build Interactive Apps with Google Assistant
OK Google: Build Interactive Apps with Google Assistant

BigQuery for Data Warehousing
BigQuery for Marketing Analysts
BigQuery Basics for Data Analysts
BigQuery for Data Analysis
BigQuery for Machine Learning
Applied Data : Blockchain
Scientific Data Processing
Building Advanced Codeless Pipelines on Cloud Data Fusion
Data Science on Google Cloud

Intermediate ML: TensorFlow on GCP
Intro to ML: Language Processing
Intro to ML: Image Processing
Machine Learning APIs
Data Engineering
Google Cloud Solutions II: Data and Machine Learning
Explore Machine Learning Models with Explainable AI
Advanced ML: ML Infrastructure


Organizers

 • Ngân Sâu

  Ngân Sâu

  GDG Organizer

  View Profile
 • Lea Truc

  Lea Truc

  Women Meet Tech

  WomenTechmakers Ambassador

  View Profile
 • Trang Nguyen

  Trang Nguyen

  CoderSchool

  Head of Admission & Partnership

  View Profile
 • Ly Trang Nguyen

  Ly Trang Nguyen

  Organizer

  View Profile
 • Duong Le

  Duong Le

  Organizer

  View Profile
 • Tuan Nguyen

  Tuan Nguyen

  GDG Organizer

  View Profile