#ChienBinh AndroidStudyJam VietNam Kickoff Event 2022

#ChienBinhAndroid là một chương trình tự học giúp cho các lập trình viên tại Việt Nam có thể bắt đầu hành trình tạo ra các ứng dụng Android bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Chương trình diễn ra mùa đầu tiên tại Indonesia và nay đã đến với cộng đồng lập trình tại Việt Nam.

May 5, 2022, 12:00 – 2:00 PM

7
RSVP'd

Key Themes

AndroidAndroid Study Jam

About this event

#ChienBinhAndroid là một chương trình tự học giúp cho các lập trình viên tại Việt Nam có thể bắt đầu hành trình tạo ra các ứng dụng Android bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Chương trình diễn ra mùa đầu tiên tại Indonesia và nay đã đến với cộng đồng lập trình tại Việt Nam.

🙌 Bạn là lập trình viên "mới toanh" và mong muốn có thể khởi đầu hành trình tạo nên những ứng dụng Android đầu tiên của riêng mình.

💪 Bạn là một chiến binh lập trình kỳ cựu nhưng mong muốn có thể phát triển những kỹ năng và cơ hội mới với Kotlin.

=> Đây là chương trình dành cho bạn!!!

Bạn sẽ được học về Android cơ bản với những gợi ý thực tiễn từ Nhóm chuyên gia Android, bao gồm cách tạo ra những bố cục tuyệt vời, điều hướng giữa các màn hình với nhau và kết nối với Internet.

Bạn sẽ có 1 tháng học tập cùng chuyên gia qua các buổi kickoff và code along session cũng như kết nối cùng các thành viên cộng đồng qua https://goo.gle/android-chat

***Sự kiện Kickoff diễn ra vào 19:00PM ngày 05 tháng 05 năm 2022. Xem Livestream tại https://goo.gle/ChienBinhAndroid-LiveKickoff hoặc RSVP để được nhắc lịch tham gia

Speaker

 • Toan Tran

  VP Mobile Lazada

  Google Developer Expert Kotlin,

Host

 • Nhi Nguyen

  @ Google

  Community Manager, Google Developer Relations

Organizers

 • Ngọc

  VNG Corporation

  Chapter Lead & WTM Ambassador

 • Tong Nam Tuan Vu (Vu Tong)

  Community Advocate

 • Dương Nguyễn Thị Thùy

  FPT Telecom

  Community Advocate

 • Tinh Nguyen

  Community Advocate

 • Hieu Minh Vu

  Community Advocate

Contact Us