Flutter Forward Extended Hanoi 2023

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Cơ sở Hà Nội)), 6 Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, 100000

Flutter Forward Extended Hanoi 2023

Mar 18, 2023, 8:05 – 10:00 AM

RSVP'd

Key Themes

FlutterNetworking

About this event

Flutter Forward Extended Hanoi 2023

Speaker

 • TruongSinh Tran-Nguyen

Organizers

 • Linh Vu Thi Khanh

  GDG/WTM Organizer Lead

 • Trang Trinh Thuy

  Organizer

 • Hang Nguyen Minh Diep

  Organizer

 • Dinh Thanh Hieu

  Organizer

 • Thao Dao

  Organizer

 • Mai Pham Quynh

  Organizer

 • Tuan Le Duc Anh

  Machine Learning Engineer

 • Tu Huynh

  Cloud Engineer

 • Thanh Bui Van

  Organizer

 • Mai Anh

  Organizer

 • Đinh Hữu Hoàng

  Organizer

Contact Us