Flutter Forward Extended Hanoi 2023

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Cơ sở Hà Nội)), 6 Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, 100000

Flutter Forward Extended Hanoi 2023

Mar 18, 8:05 – 10:00 AM

RSVP'd

Key Themes

FlutterNetworking

About this event

Flutter Forward Extended Hanoi 2023

Speaker

 • TruongSinh Tran-Nguyen

Organizers

 • Linh Vu Thi Khanh

  GDG/WTM Organizer Lead

 • Trang Trinh Thuy

  Organizer

 • Như Khúc Quỳnh

  Organizer

 • Ha Phan

  Organizer

 • Mai Pham Quynh

  Organizer

 • Hang Nguyen M-Diep

  Co-lead, Organizer

 • Thành Bùi Văn

  Organizer

 • Nam Luong Xuan

  Organizer

 • Mai Anh Lê Thị

  Organizer

 • Tuan Le Duc Anh

  DSLab

  Organizer

Contact Us