Helsedata i skyen med Google Cloud Platform

=== Hvordan gjør man helsedata tilgjengelig enkelt og sikkert? I Norge er vi så heldige at vi har tilgang til allmenn offentlig helsebehandling, og helsesektoren følger oss alle fra krybbe til grav. På veien registreres det masse digitale helsedata om deg og meg. Disse dataene vil vi ikke skal komme på avveie, og derfor er de som oftest låst ned lokalt hos hvert helseforetak, med strenge krav og

Sep 26, 2018, 3:00 – 5:00 PM

RSVP'd

Key Themes

About this event

=== Hvordan gjør man helsedata tilgjengelig enkelt og sikkert?

I Norge er vi så heldige at vi har tilgang til allmenn offentlig helsebehandling, og helsesektoren følger oss alle fra krybbe til grav. På veien registreres det masse digitale helsedata om deg og meg.

Disse dataene vil vi ikke skal komme på avveie, og derfor er de som oftest låst ned lokalt hos hvert helseforetak, med strenge krav og retningslinjer for innsyn. Dette er i utgangspunktet bra, men samtidig er helsedataene våre en gullgruve med informasjon som vi i dag ikke får brukt noe særlig. Både forskere, som forsøker å finne bedre måter å forebygge og kurere sykdommene våre, og helseledere, som forsøker å holde oss mest mulig friske for skattekronene vi betaler, kunne gjort en mye bedre jobb hvis de hadde bedre tilgang til helsedata.

Er det mulig å høste forsknings og beslutningsgrunnlags -gevinstene, ved å enklere kunne sammenstille og analysere våre helsedata, uten at det går på bekostning av personvern og sikkerhet?

Dette er problemet som Direktoratet for e-helse forsøker å løse med prosjektet Helseanalyseplattformen. For å få bedre innsikt i hvilke muligheter som finnes ved å ta i bruk skyteknologi, utlyste de en konkurranse i vår, hvor ulike leverandører kunne være med å vise frem sitt forslag til løsning. Det eneste kravet var at man måtte vise frem kjørende kode, ikke bare diagrammer med bokser og piler!

En av de som tok utfordringer var Teodor fra Computas. I løpet av et par uker lagde han og en annen utvikler fra Computas en konseptløsning som viser hvordan man kan bruke Google Cloud Platform (GCP) til å samle inn, anonymisere, sammenstille og analysere helsedata.

Bli med å hør om historien om hvordan man lager en konseptløsning på GCP!

=== Om Teodor Ande Elstad

Teodor er seniorutvikler hos Computas. Han har jobbet mye med automatisering, og var blant annet med på å utvikle løsningen “UDI Auto”, som fatter innvandringsvedtak hos Utlendingsdirektoratet (https://www.aftenposten.no/norge/i/3jgrLe/Dataprogram-hos-UDI-gir-familier-opphold-i-Norge) For tiden jobber han med automatisk identifisering av feil i nettverket til de nye automatiske strømmålerene hos Hafslund. På fritiden er han mest glad i å pusle med musikk og rare programmeringsspråk.

Organizers

  • Rustam Mehmandarov

    Computas

    GDG Organizer

  • Leonard Sheng Sheng Lee

    Co-organiser

Contact Us