VR Night - Explore the #DigitalWorld

Selamlaar! 予 Bambaka bir "d羹nya" ve "ger癟eklik" ile kar覺n覺zday覺z! Kefetmeye ve ilham almaya haz覺r m覺s覺n覺z? https://www.youtube.com/watch?v=Hgz4ZaVPcPw Ayeg羹l Y繹net kimdir? Konuman覺n konusu ne olacak? Kendisi Senior Azure Cloud Developer Advocate olarak Microsoft'ta 癟al覺覺yor. Spatial Computing, Mixed Reality, Cognitive Services ve Data Visualization alanlar覺 genel odak noktas覺. Ayn覺

Jun 5, 2020, 5:00 7:00 PM

24
RSVP'd

Key Themes

About this event

Selamlaar! 予

Bambaka bir "d羹nya" ve "ger癟eklik" ile kar覺n覺zday覺z! Kefetmeye ve ilham almaya haz覺r m覺s覺n覺z?

https://www.youtube.com/watch?v=Hgz4ZaVPcPw

Ayeg羹l Y繹net kimdir? Konuman覺n konusu ne olacak?

Kendisi Senior Azure Cloud Developer Advocate olarak Microsoft'ta 癟al覺覺yor. Spatial Computing, Mixed Reality, Cognitive Services ve Data Visualization alanlar覺 genel odak noktas覺. Ayn覺 zamanda da Web Teknolojileri alan覺nda Google Developer Expert. Daha pek 癟ok tecr羹beye de sahip ve bunlar覺 bizimle YouTube'da AysSomething ve WebXR kanallar覺nda payla覺yor! 戊

Bu etkinlikte Ayeg羹l ile "Building Data-Driven Mixed Reality Applications" yapaca覺z. Bu uygulama Mixed Reality ile kullan覺ld覺覺nda veri g繹rselletirmeleri karar verme s羹recinde bize yard覺mc覺 olacak. 襤in p羹f noktas覺 olarak bu verilerin analizi ve i癟g繹r羹 salamas覺 k覺sm覺na bak覺yor olaca覺z. Bu verilerin yararl覺 g繹rselletirmeye d繹n羹t羹r羹lmesi ve eyleme d繹n羹ebilir i癟g繹r羹ler elde edilmesi gibi kolay olmayan bir konuyu 繹reniyor olaca覺z. Ayn覺 zamanda da s羹re癟leri, tasar覺m kararlar覺n覺, teknik ara癟lar覺 ve 繹rneklerini kefedeceiz!! 予

Dilara Ke癟eci kimdir? Konuman覺n konusu ne olacak?

Dilara VR ve gaming konusunda 癟ok tutkulu! u anda da bu tutkusunu Teleporter ile hayata ge癟irdi! Teleporter i癟in Social VR World of Gamers diyebiliriz! Ayn覺 zamanda 羹niversitedeyken de "Personal Space Solution in VR" alan覺nda yapt覺覺 癟繹z羹mle Microsoft'tan 3rd Best Project d羹l羹n羹 kazand覺. Y覺l覺n Kad覺n Teknoloji Giriimcisi, Y覺l覺n Kad覺n Rol羹 Modelleri gibi 繹d羹lleri, duyurulmalar覺 ile d羹nyan覺n en b羹y羹k oyuncu sosyal platformunu oluturmak i癟in 癟al覺覺yor!

Dilara bize 'Global Value Creation in Emerging Markets' konusuyla kat覺lacak. 戊 VRdan, son 5 y覺ldaki geliiminden ve hayat覺m覺zda nas覺l yer ettiinden, bu teknolojiyi kullanarak deer yaratmaya nas覺l karar verdiine dair hikayesinden, yeni oluan bir markette deer yaratma s羹recinden ve p羹f noktalar覺ndan ve VR alan覺nda fikrini 羹r羹ne d繹n羹t羹rmeye yeni balayanlara tavsiyelerinden bahsedecek. 予

Kefetmek 羹zere!
Sevgiler,

CoC ( Code of Conduct) : https://gcloud.ist/about

Organizers

  • Erol Kaftanoglu

    GDG Organizer

  • Omar Elcircevi

    Turkcell

    ML Engineer / GDG Cloud Organizer

Contact Us