Online Event: IWD 2020 HCM - Together We Rise

GDG Cloud HCMC
Sat, Mar 21, 2020, 4:00 PM (GMT+7)

1 RSVP'ed

About this event

IWD là chuỗi sự kiện toàn cầu của Google WomenTechmakers nhằm Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

ĐÂY LÀ SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN!
Mọi người đều được chào đón tham gia!!!
__________________
AGENDA:

*Welcome
*API Demystified
*AI and ML Demystified
*Exploring Dataset with BigQuery
__________________
SPEAKERS:

*Lea Truc - Program lead at Women Meet Tech, WomenTechmakers Ambassador
*Thu Huynh - Partnership Manager at A1Digihub, WomenTechmakers Ambassador
*Mi Nguyen - Data Scientist Team Leader at Cloud Ace
__________________
Vui lòng đăng ký tại: http://bit.ly/iwd2020hcm
Các bạn sẽ nhận thư xác nhận tham gia vào ngày thứ 5
Hoặc các bạn có thể xem Livestream trên kênh Youtube của GDG Vietnam tại : https://youtu.be/unuvp5FiVYQ

#TogetherWeRise #WTM20 #WTMHCMC #WomenTechmakers #WTM


Organizers