IWD GDG Cloud HCM 2023: Dare to Share #QuanQuanGCP Challenge 5

Geek Hub, 244/31 Huỳnh Văn Bánh, Hồ Chí Minh, 700000

#QuanquanGCP5 - an online self-study program that provides developers in VietNam with access to hands-on Google Cloud labs while learning alongside a supportive community of peers.

Apr 23, 2023, 1:30 – 4:00 AM

13
RSVP'd

Key Themes

Cloud Study JamDataInternational Women's DayMachine LearningNetworkingWomen Techmakers

About this event

Tham gia để lắng nghe những chia sẻ thực tiễn, trải nghiệm và lời khuyên từ các bạn Facilitators với các chủ đề về Data Analytics, AI/ML và App Modernization trên Google Cloud.

Nhận quà khi check-in và thực hành các Quests.

Đăng ký tại https://forms.gle/FnQpqp34iinEQq9M8

Thời gian: 08:30 - 11:30 ngày 23/04

Địa chỉ: 244/31 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận

Số lượng đăng ký có giới hạn 40 bạn.

Lưu ý mang Laptop để được hướng dẫn và thực hành trực tiếp tại sự kiện.

When

When

Sunday, April 23, 2023
1:30 AM – 4:00 AM UTC

Organizers

  • Thu Huynh Trang Anh

    GDG Organizer | Community Leader

  • Huyen Bui

    Core Team

  • Toan Vo

    Core Team

Contact Us