IWD GDG Cloud HCM 2023: Dare to Share #QuanQuanGCP Challenge 5

Geek Hub - 244/31 Huỳnh Văn Bánh Hồ Chí Minh, 700000 - View Map GDG Cloud HCMC
Sun, Apr 23, 8:30 AM (GMT+7)

13 RSVP'ed

About this event

Tham gia để lắng nghe những chia sẻ thực tiễn, trải nghiệm và lời khuyên từ các bạn Facilitators với các chủ đề về Data Analytics, AI/ML và App Modernization trên Google Cloud.

Nhận quà khi check-in và thực hành các Quests.

Đăng ký tại https://forms.gle/FnQpqp34iinEQq9M8

Thời gian: 08:30 - 11:30 ngày 23/04

Địa chỉ: 244/31 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận

Số lượng đăng ký có giới hạn 40 bạn.

Lưu ý mang Laptop để được hướng dẫn và thực hành trực tiếp tại sự kiện.

When

Sunday, Apr 23
8:30 AM - 11:00 AM (+07)

Where

Geek Hub
244/31 Huỳnh Văn Bánh Hồ Chí Minh700000

Organizers