IWD 2024: Impact with AI

C-Space Coworking Office, 62 Võ Văn Tần, Quận 3, 700000

Những chủ đề liên quan đến AI và chương trình #QuanquanGCP

Apr 16, 12:00 – 2:00 PM

39
RSVP'd

Key Themes

AIGeminiInternational Women's DayNetworkingWomen Techmakers

About this event

Đăng ký tham gia tại link: https://iwd-24-ai.eventbrite.sg 


Những chủ đề liên quan đến AI và chương trình #QuanquanGCP

When

When

Tuesday, April 16, 2024
12:00 PM – 2:00 PM UTC

Agenda

Introduction to Gen AI
Code Lab on Google Cloud Skills Boost

Organizers

  • Thu Huynh Trang Anh

    GDG Organizer | Community Leader

  • Huyen Bui

    Core Team

  • Toan Vo

    Core Team

Contact Us