DevFest Cloud HCM 2021

DevFest Cloud HCM is held in an online format, bringing interesting sharing sessions, useful training sessions on the latest technology trends with attractive prizes. This is also an opportunity to meet / exchange with famous engineers. The program is expected to attract more than 1,000 attendances of programmers from IT organizations and companies.

Dec 9, 2021, 5:00 PM – Dec 10, 2021, 2:00 PM

27
RSVP'd

Key Themes

Career DevelopmentCloudCommunity BuildingDevFestNetworking

About this event

Đề bài: Xây dựng ứng dụng tích hợp trên nền tảng google cloud

Xây dựng một ứng dụng có thể đưa dữ liệu từ giao diện người sử dụng vào trong BigQuery để tiến hành phân tích.

Luật tham gia

+ Toàn bộ những ngươi tham gia quán quân GCP hoàn thành 15 quest -> được nhận đề bài qua email sớm trước 2 ngày so với ngày công bố chính thức

+ Toàn bộ những người tham gia vòng thử thách sẽ được thêm vật phẩm vì sự cố gắng của các bạn.

+ Tham gia có thể là cá nhân hoặc 1 nhóm (nhóm có tất cả các thành viên hoàn thành 5 quest trở lên +1 điểm)

+ Các đội hoàn thành ý tưởng sẽ quay lại video thuyết trình và demo gửi lại cho ban tổ chức trước ngày x -> Ban tổ chức sẽ gửi lại kết quả và góp ý cho các đội

+ Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 5 đội xuất sắc nhất để đến vòng trình bày online trả lời thêm các câu hỏi của ban giám khảo đưa ra

Tiêu chí chấm điểm:

+ Trình bày bài toán, tính thực tiễn của bài toán +1 điểm

+ Giải pháp tận dụng được tối đa các service trên google cloud +1 điểm

+ Chi phí tối ưu +1 điểm

+ Bảo mật tối ưu +1 điểm

+ Tính sẵn sàng cao, khả năng chịu lỗi +1 điểm

+ Có sử dụng AI và machine learning +1 điểm

Organizers

  • Thu Huynh Trang Anh

    GDG Organizer | Community Leader

  • Huyen Bui

    Core Team

  • Toan Vo

    Core Team

Contact Us