Online Cloud Study Jams Vietnam 2019

GDG Cloud Hanoi

[Vietnamese caption below] 📢 ONLINE CLOUD STUDY JAMS VIETNAM 2019 is a free course co-organized by GDG Cloud Hanoi, GDG Cloud Da Nang and GDG Cloud HCM to bring the basic knowledge of Google Cloud Platform technologies to everyone and they can use for personal development or career advancement. This course will be a great opportunity for everyone to learn the latest knowledge about Cloud, Data,

Aug 15, 2019, 2:00 AM – 4:59 PM

0 RSVP'd

Key Themes

CloudMachine Learning

About this event

[Vietnamese caption below]

📢 ONLINE CLOUD STUDY JAMS VIETNAM 2019 is a free course co-organized by GDG Cloud Hanoi, GDG Cloud Da Nang and GDG Cloud HCM to bring the basic knowledge of Google Cloud Platform technologies to everyone and they can use for personal development or career advancement.

This course will be a great opportunity for everyone to learn the latest knowledge about Cloud, Data, Machine Learning and AI on the Google Cloud Platform.

Participants will receive free access to online lessons at Qwiklabs (https://www.qwiklabs.com). You can choose any of the recommended courses: Machine Learning, AI, Kubernetes, IoT, ...

In addition, learners can continue to participate in other courses to find the Google Cloud badges.

There will be many attractive prizes for those who complete the course well.

🎁 Gifts list:
► 300 T-shirts Google Cloud
► 9 Google Cloud Credits ($1000 x 9)
► 300 Stickers
► 15 Google Home Mini

📢 Event link: https://www.facebook.com/events/364284771151055/

📝 Register form: https://tinyurl.com/onlinecloudstudyjams

🎯 Website: https://gdgcloudvn.com

📺 Youtube: https://tinyurl.com/youtube-gdgcloudvn

📭 Slack channel: https://gdgcloudvn.slack.com/

---
📢 ONLINE CLOUD STUDY JAMS VIETNAM 2019 là khoá học miễn phí được đồng tổ chức bởi GDG Cloud Hanoi, GDG Cloud Da Nang và GDG Cloud HCM nhằm mang đến những kiến thức nền tảng về các công nghệ của Google Cloud Platform cho các bạn yêu thích công nghệ thông tin nói chung và Google Cloud nói riêng.

Khoá học này sẽ là cơ hội tuyệt vời để mỗi người học hỏi được những kiến thức mới nhất về Cloud, Data, Machine Learning và AI trên nền tảng Google Cloud Platform.

Người tham dự sẽ nhận được quyền truy cập miễn phí vào các bài học trực tuyến tại Qwiklabs (https://www.qwiklabs.com). Các bạn có thể chọn bất kì khóa học được đề xuất như: Machine Learning, AI, Kubernetes, IoT,...

Ngoài ra, người học có thể tiếp tục tham gia các khoá học khác để tìm kiếm huy hiệu của Google Cloud.

Sẽ có rất nhiều những giải thưởng hấp dẫn dành cho những bạn hoàn thành tốt khóa học.

🎁 Danh sách quà tặng:
► 300 T-shirts Google Cloud
► 9 Google Cloud Credits ($1000 x 9)
► 300 Stickers
► 15 Google Home Mini

📢 Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/364284771151055/

📝 Register form: https://tinyurl.com/onlinecloudstudyjams

🎯 Website: https://gdgcloudvn.com

📺 Youtube: https://tinyurl.com/youtube-gdgcloudvn

📭 Slack channel: https://gdgcloudvn.slack.com/

Organizers

 • Truong Nguyen

  GDG Cloud Hanoi

  GDE / Lead

 • Huy Dang

  GDG Cloud Hanoi

  Co-Lead

 • Minh Pham

  GDG Cloud Hanoi

  Lead Designer

 • Amy Le

  Partnership Lead

 • Minh Nguyễn Vũ Quang

  Team Tech

 • Phạm

  Operation Lead

 • Son Tran Thai

  Tech Lead

 • My Hoa Le

  PR Lead

Contact Us