#QuánQuânGCP Season 3: Kick-off Webinar

GDG Cloud Da Nang
Sat, Nov 13, 2021, 3:00 PM (GMT+7)

57 RSVP'ed

About this event

☁️ #QuánQuânGCP mùa 3 đã quay trở lại Việt Nam.

📣 #QuanQuanGCP là một chương trình tự học trực tuyến của Google nhằm cung cấp cho các lập trình viên ở Việt Nam cơ hội tiếp cận và khuyến khích học tập với các Google Cloud labs thực tế cùng với cộng đồng lập trình viên đầy nhiệt huyết.

🎉 Trải nghiệm Cloud Infrastructure, Big Data & Machine Learning trên nền tảng Google Cloud với một tháng truy cập miễn phí Google Cloud Skills Boost (Qwiklabs).

Host

  • Bich Phuong Ta

    Bich Phuong Ta

    GDG Cloud Hanoi

    Co-organizer

Organizers