#QuánQuânGCP Season 3: Kick-off Webinar

#QuanQuanGCP là một chương trình tự học trực tuyến của Google nhằm cung cấp cho các lập trình viên ở Việt Nam cơ hội tiếp cận và khuyến khích học tập với các Google Cloud labs thực tế cùng với cộng đồng lập trình viên đầy nhiệt huyết.

Nov 13, 2021, 8:00 – 9:00 AM

57
RSVP'd

Key Themes

Career DevelopmentCloudCloud Study JamCommunity BuildingDataDevFestNetworking

About this event

☁️ #QuánQuânGCP mùa 3 đã quay trở lại Việt Nam.

📣 #QuanQuanGCP là một chương trình tự học trực tuyến của Google nhằm cung cấp cho các lập trình viên ở Việt Nam cơ hội tiếp cận và khuyến khích học tập với các Google Cloud labs thực tế cùng với cộng đồng lập trình viên đầy nhiệt huyết.

🎉 Trải nghiệm Cloud Infrastructure, Big Data & Machine Learning trên nền tảng Google Cloud với một tháng truy cập miễn phí Google Cloud Skills Boost (Qwiklabs).

Host

 • Bich Phuong Ta

  GDG Cloud Hanoi

  Co-organizer

Organizers

 • Quỳnh Nguyễn

  NFQ Asia

  Software engineer

 • Dat Nguyen

  Technical Architect

 • Sử Minh Thành

  Gear Inc

  Software Engineer

Contact Us