Večerní programátorský hackathon | Google GenAI / VertexAI / PaLM

KUMST, 495/19 Údolní, Brno-město, 602 00

Přidejte se k nám na AI Sprint, večerní hackathon zaměřený na seznámení se s AI technologiemi od Google (Vertex, PaLM a Bard). Ve týmech budeme společně vymýšlet a programovat kreativní, bláznivá, nebo i praktická řešení v oblasti umělé inteligence. // 🇬🇧 Join us for the AI Sprint, an evening hackathon focused on getting acquainted with AI technologies from Google (Vertex, PaLM, and Bard).

Oct 13, 2023, 2:00 – 8:00 PM

33
RSVP'd

Key Themes

AICloudCloud Study JamMachine LearningVertex AI

About this event

//English-speaking developers are welcome too. See below 🇬🇧  //

Detaily:

 • Datum a čas: pátek 13. října 2023 od 16:00 do 22:00 hodin
 • Místo: Kumst Brno, Údolní 495/19, 602 00 Brno 
 • Atmosféra: Neformální, přátelská a kolaborativní
 • Akce proběhne v rámci dny-AI ve spolupráci s BrnoAI a KIWI.com 


Program:

Úvod a Seznámení (16:00 - 16:30)

 • Představení technologií Google Vertex, PaLM a Bard
 • Seznámení s spartnemrem KIWI.com + jejich prostředím (API), které můžeme použít pro projekty  

Brainstorming a Formování týmů (16:30 - 17:00)

 • Společná brainstormingová session, kde vymyslíme témata projektů
 • Rozdělení do týmů (můžete přijít sami nebo s předem sestaveným týmem)

Hacking a vývoj (17:00 - 21:00)

 • Práce na projektech s možností konzultací a mentoringu

Prezentace projektů (21:00)

 • Týmy prezentují své projekty a sdílejí, co se naučily během hackathonu

Závěr a Networking (21:00 - 22:00)

 • Neformální networking


Co očekávat:

 • Inspiraci a Kreativitu: Společně vymyslíme inovativní řešení a ponoříme se do světa umělé inteligence.
 • Spolupráci: Pracujte v týmu a vytvářejte úžasná řešení s lidmi, kteří sdílejí vaši vášeň pro technologii.
 • Učení: Máte příležitost se naučit něco nového a rozšířit své dovednosti v oblasti umělé inteligence.
 • Inspirace z KIWI.com a jejich AI řešením


Partner akce: KIWI.com 


//======ENGLISH version 🇬🇧 //


Details:

- Date and time: Friday, October 13, 2023, from 4:00 PM to 10:00 PM

- Location: Kumst Brno, Údolní 495/19, 602 00 Brno

- Atmosphere: Informal, friendly, and collaborative

- The event will take place within the framework of AI-day in cooperation with BrnoAI


Agenda:

Introduction and Acquaintance (4:00 PM - 4:30 PM)

- Presentation of Google Vertex, PaLM, and Bard technologies

Brainstorming and Team Formation (4:30 PM - 5:00 PM)

- Joint brainstorming session where we will come up with project themes

- Split into teams (you can come alone or with a pre-assembled team)

Hacking and Development (5:00 PM - 9:00 PM)

- Working on projects with the possibility of consultations and mentoring

Project Presentation (9:00 PM)

- Teams present their projects and share what they learned during the hackathon

Conclusion and Networking (9:00 PM - 10:00 PM)

- Informal networking


What to expect:

Inspiration and Creativity: Together we will come up with innovative solutions and immerse ourselves in the world of artificial intelligence.

Collaboration: Work in a team and create amazing solutions with people who share your passion for technology.

Learning: You have the opportunity to learn something new and expand your skills in the field of artificial intelligence.


When

When

Friday, October 13, 2023
2:00 PM – 8:00 PM UTC

Partner

KIWI.com logo

KIWI.com

Organizers

 • Martin Krcek

  Vodafone & KRCEK.cz

  GDG Organizer

 • Andrej Gono

  Organizátor

 • Filip Goszler

  GUG.cz

  Community Navigator

Contact Us