Şahsy brendini gurmak we iş söhbetdeşligine taýýarlyk

GDG Ashgabat
Sun, Oct 25, 2020, 7:00 PM (GMT+5)

1 RSVP'ed

Check out what happened

About this event

Bilişiňiz ýaly Maral eýýäm ikinji gezek biziň geçirýan gepleşiklerimiziň myhmany bolup, öz tejribesini ildeşlerimiz bilen paýlaşmaga şat 😊

Bu diýmek siz biziň gepleşigimize gatnaşyp, Işgärler Bölüminiň Global Lideriň peýdaly maslahatlaryny diňläp we gyzyklanýan soraglaryňyzy sorap bilersiňiz👩‍💻

When

Sunday, Oct 25
7:00 PM - 8:30 PM (+05)

Organizer

  • Maral Hudaybergenova

    Maral Hudaybergenova

    Google Developer Group

    GDG Organizer

    View Profile