Şahsy brendini gurmak we iş söhbetdeşligine taýýarlyk

“Şahsy brendini gurmak we iş söhbetdeşligene taýýarlyk” barada- karýerany gurmaga başlaýan ýaşlar üçin, şeýle hem umuman karýera ösüşe ýa-da iş ugruny çalşyrmaga ymtylýan adamlar üçin niýetlenen Maral Ovezova bilen geçirilýan agşamky gepleşigimize hoş geldiňiz!

Oct 25, 2020, 2:00 – 3:30 PM

1
RSVP'd

Key Themes

Career DevelopmentWomen Techmakers

About this event

Bilişiňiz ýaly Maral eýýäm ikinji gezek biziň geçirýan gepleşiklerimiziň myhmany bolup, öz tejribesini ildeşlerimiz bilen paýlaşmaga şat 😊

Bu diýmek siz biziň gepleşigimize gatnaşyp, Işgärler Bölüminiň Global Lideriň peýdaly maslahatlaryny diňläp we gyzyklanýan soraglaryňyzy sorap bilersiňiz👩‍💻

When

When

Sunday, October 25, 2020
2:00 PM – 3:30 PM UTC

Agenda

Night Talk

Organizers

 • Maral Hudaybergenova

  Google Developer Group

  GDG & WTM Lead

 • Mahrijamal Gylyjova

  "Sanly kopri" ES

  GDG Organizer

 • Saparguly Mahtumov

  Google Developer Groups

  Organizer

Contact Us