Şahsy brendini gurmak we iş söhbetdeşligine taýýarlyk

Online event - GDG Ashgabat
Sun, Oct 25, 2020, 7:00 PM (GMT+5)

15 RSVP'ed

About this event

“Şahsy brendini gurmak we iş söhbetdeşligine taýýarlyk” barada we karýerany gurmaga başlaýan ýaşlar üçin, şeýle hem umuman karýera ösüşe ýa-da iş ugruny çalşyrmaga ymtylýan adamlar üçin niýetlenen Maral Owezowa bilen geçirilýan agşamky gepleşigimize hoş geldiňiz!

Bilişiňiz ýaly @maral.han eýýäm ikinji gezek biziň geçirýan gepleşiklerimiziň myhmany bolup, öz tejribesini ildeşlerimiz bilen paýlaşmaga şat 😊

Bu diýmek siz biziň gepleşigimize gatnaşyp, Işgärler Bölüminiň Global Lideriň peýdaly maslahatlaryny diňläp we gyzyklanýan soraglaryňyzy sorap bilersiňiz👩‍💻

⚠️Gepleşigimize gatnaşmak üçin ýokardaky baglanšygy arkaly☝️ GDG Ashgabat Youtube kanalymyza ýazylyp, Oktyabr 25-ne, sagat 19:00 göni ýaýlyma çykanymyz barada habarly bolup bilersiňiz❗

#wtmashgabat#womentechmakers#buildingpersonalbrand#webinar#sharingcaring#interviewtips#gdgashgabat#careergrowthtips

When

Sunday, Oct 25
7:00 PM - 8:30 PM (+05)

Where

Online event

Organizers