فلاتر (إسلام مدحت) | MENADD

GDG 6 October
Mon, May 31, 2021, 7:00 PM (EET)

7 RSVP'ed

About this event

# المحاضرة #

فلاتر (إسلام مدحت)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

#MENADD

#MENADigitalDays2021

» WebSite: http://bit.ly/mena-dd

» All sessions are recorded and will remain online after the streaming ends.

You can watch it later anytime. Youtube.com/GDGMENA

# Contact #

» Twitter ⇒ Google Lead https://twitter.com/abid_salim && https://twitter.com/gdgmena

» Facebook ⇒ https://fb.com/MENAGDG

» Instagram ⇒ https://instagram.com/gdgmena

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

#Google Programs

» Join the DSC/Developer Student clubs’ leads ⇒ http://goo.gle/dsc-leads

» Join the GDG team ⇒ https://developers.google.com/communi...

» Join the Women Techmakers programs ⇒ https://womentechmakers.com/communities

» Apply to the Google for Startups MENA program ⇒ g.com/AccleratorMENA


Organizers