Podržano/ojačano učenje (reinforcement learning) na primjeru igre Flappy Bird

GDG Cloud Zagreb
Fri, Dec 14, 2018, 6:00 PM (CET)

About this event

Korištenje DeepMind-ovih revolucionarnih AI pristupa traži dosta truda, ali rezultati su zapanjujući.
Ova prezentacija Vas vodi kroz osnovne dijelove podržanog/ojačanog učenja na primjeru treniranja neuronskih mreža na primjeru igre Flappy bird koristeći PyTorch framework.

Predavanje vodi Neven Pičuljan R&D inženjer u području deep learninga i machine learninga sa nekoliko godina radnog iskustva.
Kroz vrijeme je skupio dosta iskustva u radu sa novim tehnologijama,
a jedan od glavnih framework-a koje trenutno koristi je PyTorch uz što još kombinira C i C++.