PWA Workshop: PWA Starter Kit

"PWA Workshop" je serija radionica pokrenutih u saradnji sa Naučno Tehnološkim Parkom Beograd, na kojima ćemo svakog prvog utorka u mesecu razmeniti iskustva o izradi PWA (Progressive Web Applications). Na prvom sastanku ćemo pričati o PWA Starter Kit i tehnologijama koje koristi, kao što su lit-html, LitElement i Redux. Vidimo se u NTParku u konferencijskoj sali zgrade B5.

Feb 5, 2019, 4:00 – 5:00 PM

RSVP'd

Key Themes

Web

About this event

"PWA Workshop" je serija radionica pokrenutih u saradnji sa Naučno Tehnološkim Parkom Beograd, na kojima ćemo svakog prvog utorka u mesecu razmeniti iskustva o izradi PWA (Progressive Web Applications).

Na prvom sastanku ćemo pričati o PWA Starter Kit i tehnologijama koje koristi, kao što su lit-html, LitElement i Redux.

Vidimo se u NTParku u konferencijskoj sali zgrade B5.

Organizer

  • Marija Jelic

    Serbian Tech

    GDG Organizer

Contact Us