PWA Workshop: PWA Starter Kit

GDG Beograd
Tue, Feb 5, 2019, 5:00 PM (CET)

About this event

"PWA Workshop" je serija radionica pokrenutih u saradnji sa Naučno Tehnološkim Parkom Beograd, na kojima ćemo svakog prvog utorka u mesecu razmeniti iskustva o izradi PWA (Progressive Web Applications).

Na prvom sastanku ćemo pričati o PWA Starter Kit i tehnologijama koje koristi, kao što su lit-html, LitElement i Redux.

Vidimo se u NTParku u konferencijskoj sali zgrade B5.


Organizers